Bokloppis avsluttes

Vi avslutter Trondheims største bokloppis kl. 15:00 i dag tirsdag 20. februar. Dette skyldes svært dårlig oppmøte denne femte dagen vi har hatt åpent.

Du kan uansett søke i vår Online bokdatabase for å finne bøker du ønsker å kjøpe. I denne databasen har vi registrert omtrent 40.000 bøker. Finner du noe interessant, kan du kontakte oss på e-post for å bestille bøker.


Posesalget har vært hver dag fra mandag 12. til torsdag 15. februar mellom kl. 11:00 og kl. 17:00. I tillegg hadde vi også samme åpningstid mandag 19. februar. Vi takker for den store interessen som har vært og kommer til å gjenta bokloppis ved en senere anledning.

Bokloppis har også sin egen  -side.