Verdensdagen for psykisk helse 2023

Temaet for Verdensdagen for psykisk helse i år er #lagplass. Arbeidslivet skal være for alle!

Psykiske lidelser er snart største årsak til sykefravær. Mange arbeidsgivere synes det er vanskelig å vite hvordan de skal følge opp ansatte som sliter psykisk. I tillegg står mange som både vil og kan jobbe, ufrivillig utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske helseplager.

Vi i KIM-senteret er en stolt del av arbeids- og inkluderingsbransjen. I likhet med andre inkluderingsbedrifter har vi et stort samfunnsansvar: Å hjelpe mennesker i utenforskap inn i arbeidslivet ved bruk av den faglige verktøykassa vår.

Arbeids- og inkluderingsbransjen kan hjelpe både deg som er arbeidsgiver og arbeidssøker på flere forskjellige måter. Les mer her  https://www.arbeidoginkludering.no

Er du nysgjerrig på hva vi i KIM-senteret kan bistå med? Les mer her https://www.kimsenteret.no/varetilbud/

Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Service og Handel

Arbeid & Inkludering