Om oss

Stiftelsen KIM-senteret ble etablert av Mental Helse Sør-Trøndelag 03.12.1998 som et kontakt-, informasjons- og mestrings-senter.

Siden 2001 har KIM-senteret hatt selvstendig drift i nært samarbeid med Trondheim kommune og NAV. Stiftelsen KIM-senteret har arbeidet aktivt for å synliggjøre verdien av samarbeid mellom brukererfaring og faglig kompetanse.

I tett dialog med jobbsøkere arbeider Stiftelsen KIM-senteret bevisst for å skape trygghet, økt livskvalitet, mestringsfølelse og bygge motivasjon for videre jobbsøkerprosess mot ordinært arbeidsliv og aktiv samfunnsdeltakelse.


Organisasjonskart


Ledige stillinger

Stiftelsen KIM-senteret skal ansette Jobbkonsulent i 90 % fast stilling, i tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT)


Verdidokument

Vi ønsker å gi alle som er i kontakt med KIM-senteret en bedre forståelse for måten vi jobber på. Vi har derfor valgt å samle formål, visjon, verdier, arbeidsfilosofi, medvirkning og etiske retningslinjer i et dokument, kalt ”Verdidokument for KIM-senteret”. Dette for å gi en innføring i den ideologi og metodikk vi benytter i arbeidshverdagen og hva som kan forventes av oss.


Vedtekter

Vedtektene er med å sikre at vi jobber for det formålet som KIM-senteret er til for. Disse gir grunnlaget for en demokratisk og god drift av stiftelsen.