Hjem

KIM-senteret hjelper jobbsøkere ut i arbeid gjennom karriereveiledning, opplæring og arbeidspraksis i samarbeid med næringslivet.

I tett dialog med jobbsøkere arbeider KIM-senteret for å skape trygghet, økt livskvalitet, mestringsfølelse og bygge motivasjon for videre jobbsøkerprosess mot ordinært arbeidsliv og aktiv samfunnsdeltakelse.