Til arbeidsgivere

Har du behov for arbeidskraft? Vi har nesten 20 års erfaring med å matche arbeidsgivers behov med arbeidssøkeres kompetanse og ressurser. Er du villig til å prøve å finne din neste potensielle medarbeider gjennom KIM-senteret, får du hjelp til å ansette de rette personene.

Noen fordeler ved å samarbeide med oss:

• Vi kjenner arbeidssøkerne og har kompetanse på valg av rett person til rett jobb
• Vi gir tett oppfølging til arbeidssøker og bedriften
• Det kan være en uforpliktende utprøvings- og opplæringsperiode
• Vi bidrar med veiledning i opplæringsperioden ut fra arbeidsgivers og arbeidssøkers behov
• Vi har kunnskap om økonomisk og praktisk tilrettelegging ved ansettelser

Vi samarbeider allerede med svært mange bedrifter i Trondheim.

Vi samarbeider tett med næringslivet for å få våre arbeidssøkere ut i jobb. Tilbyr du jobb til en av disse arbeidssøkerne, tar du et viktig sosialt samfunnsansvar. Da bidrar dere som bedrift til inkludering og økt livskvalitet til et menneske.
Våre arbeidssøkere har i en periode av livet falt utenfor arbeidslivet av ulike årsaker. Vi hjelper dem tilbake. Vår målsetting er å få etablert en permanent arbeidsplass, for på den måten å bidra til verdiskapning for bedriften, samfunnet og den enkelte arbeidssøker. For noen arbeidssøkere vil en arbeidstrenings- eller hospiteringsplass være løsningen for å nå målet om fast jobb. I arbeidstreningsperioden vil utgifter til lønn helt eller delvis dekkes av oss via diverse offentlige støtteordninger. Bedriften betaler kun yrkesskadeforsikring. Dere får også en dyktig jobbkonsulent som vil følge opp både arbeidstaker og arbeidsgiver etter behov og ønsker.

Ta kontakt med KIM-senteret, dersom det er noe du lurer på.