Brukermedvirkning

Brukermedvirkning ved KIM-senteret er at jobbsøker aktivt deltar i utformingen av eget attføringsløp på flere nivåer og arenaer. Medvirkningen foregår innen gitte rammebetingelser, som bestillingen fra NAV, kravspesifikasjoner, og reglement på arbeidsplassen.

For at jobbsøker skal få best utbytte av sin arbeidspraksis må jobbsøker si noe om ønsker og behov om tilrettelegging av arbeidet, arbeidstid, stillingsandel og oppgaver. Omfanget av medvirkning baserer seg på jobbsøkers behov og interesse.

Vi tenker helhet i arbeidspraksisen for at jobbsøker skal kunne nå sine mål, og ønsker så langt det lar seg gjøre, å ta hensyn til behandling og andre faktorer som har innvirkning på arbeidsdagen.

I KIM-senteret har jobbsøkere mulighet til å medvirke ved:

• Medarbeidersamtaler
• AFT-plan
• Statusrapporter
• Fordeling og gjennomføring av arbeidsoppgaver.
• Kurs og fellesmøter for jobbsøkere
• Brukerundersøkelser
• Deltakerne i AFT-tiltaket (jobbsøkerne) har en egen representant i styret ved KIM-senteret. Valg av deltakernes hovedrepresentant og vararepresentant skjer som regel en gang i året. Både hoved- og vararepresentant har rett til å delta på styremøter.