Ekstern arbeidstrening

KIM-senteret tilbyr ekstern arbeidstrening i ordinære bedrifter ut fra jobbsøkers bakgrunn og ønsker.

Våre jobbkonsulenter har bred næringslivskompetanse og et stort nettverk i Trondheimsregionen, og
KIM-senteret samarbeider med mange ulike arbeidsplasser og bransjer både i og utenfor bykjernen.

Vi tilbyr:

• Kartlegging og bruk av karriereverktøy for å finne fram til egnet praksisplass.
• Karriereveiledning
• Jobbsøker og KIM-senterets jobbkonsultenter samarbeider for å finne en arbeidsplass hvor jobbsøker ønsker å ha praksis.
• Kontakte avtalte arbeidsplasser for å spørre om praksisplass.
• Nødvendig tilrettelegging og opplæring på arbeidsplassen.
• Jevnlige møter med jobbsøker og arbeidsgiver for å evaluere hvordan det går.
• Hjelpe jobbsøker å forhandle om lønnet jobb når dette er aktuelt.