Intern arbeidstrening

KIM-senteret har en intern praksisplass. Brukthandleriet Sirkulus ligger i Kjøpmannsgata 33, og her får jobbsøkere opplæring og arbeidstrening i ulike oppgaver knyttet salg- og service-yrker.

Jobbsøkere får tett oppfølging og veiledning av arbeidslederne i butikken, og hjelp til tilrettelegging av arbeidsdagen.

Vi tilbyr arbeidsoppgaver som:

• Salg og service
• Kundebehandling
• Betjening av kassaapparat og betalingsterminal
• Dialog med leverandører
• Dekorasjon, kampanjer og utstillinger
• Varefremming og vareplassering
• Markedsføring
• Orden og renhold av lokaler og reoler
• Vaskeri (klær)
• Rengjøring av innkomne produkter før salg
• Arbeid på varelager