Kurstilbud i KIM-senteret

KIM-senteret arrangerer interne kursdager hvor jobbsøkerne får gruppeundervisning i flere ulike tema som er viktige på veien mot jobb.

Arbeidsformen på kursdagene er ment å være en igangsetter av en eller flere prosesser, et supplement til annen veiledning, og som inspirasjon i den videre jobbsøkerprosessen.

Jobbsøkerne får mulighet til å dele erfaringer med hverandre, samt drøfte muligheter og utfordringer i arbeidslivet.

Tema på kursdagene:

• Arbeidslivets regler
• CV og søknadsskriving
• Intervjutrening
• Kommunikasjon
• Mål og motivasjon
• Empowerment og brukermedvirkning
• Livsmestring
• Trening og kosthold
• Møte med rollemodeller, personer som er i arbeid tross av ulike utfordringer.
• Møte med arbeidsgivere fra ulike bransjer