Mestring er målet

Forkortelsen KIM står for Kontakt – Informasjon – Mestring.

KIM-senteret er et brukerinitiert, brukerstyrt og brukerdrevet arbeidspraksis-senter for mennesker med psykiske problemer. En prioritert gruppe vil også være unge som har behov for nettverk og aktivitet både gjennom arbeid og fritid. Vi tar imot mennesker som går på arbeidsavklarings-penger eller uføretrygd fra NAV og prøver å hjelpe disse å komme seg ut i ordinært arbeid.

 

Opplevelse av mestring fører til at man blir tryggere på sine egne valg og får en positiv videre utvikling. For oss betyr mestring å oppnå mål og tilegne seg ny kunnskap.

 

Våre verdier:  Respekt – Trygghet – Fleksibilitet – Utvikling – Mestring

 

Våre verdier har innvirkning på hvordan vi utøver våre tjenester og hva vi formidler til hverandre og interesseparter. De skal gjenspeile seg i bedriften, både internt og eksternt. Verdiene er et arbeidsverktøy som skal komme klart frem i arbeidshverdagen, være til inspirasjon og være til hjelp i etiske dilemmaer. Verdiene skal gjenspeile seg på alle nivåer vi er involvert i – både i forholdet med medarbeidere (personer i arbeidspraksis), NAV og andre innsøkende, ansatte og eksterne kunder.

Brukte bøker selges

Femte etasje i Sirkulus-brygga inneholder over 50.000 brukte bøker, alt fra paperbacks til antikke skatter. Omtrent 40.000 av disse er lagt inn i en Online database, som du kan søke i.

Vi beklager at søkefunksjonen for vår bokdatabase ikke virker. Vi jobber med å rette feilen og vil gi beskjed her når boksøket virker.

Hva skjer / lokaler til leie

Rommene i Sirkulus-brygga brukes internt til ulike aktiviteter. Det er også mulig for eksterne organisasjoner og tilstelninger å leie rom hos KIM-senteret.

 

Ved å gå til websiden for Romreservering kan du se hva som foregår av aktiviteter i de ulike rommene til forskjellige tider. Du kan også se om et eller flere rom er ledig for utleie på et ønsket tidspunkt.